Nytt :)

 

Året -21 har startet bra :) Vi har allerede tatt i mot en ny familie på Mosepjusken. Avdelingene er kommet godt i gang med turer, språkarbeid/arbeid med sosialisering og temaarbeid. Det skal bli kjekt å følge med på alt. Felles satsning i januar er tall, mengde og eksperimenter. Men det snakkes og om transportmidler, livet i havet og sang/musikk....

Hver tirsdag har vi grupper på tvers av alle avdelinger. Mens noen går tur, er det noen som har forming/kunst/sang, eller det kan være lekegrupper med 1 åringene.

Blåmann (førskolebarna) dra ut på tur stort sett hver dag, unntatt fredagene. Da er de i barnehagen. Da har de gjerne grupper eller språktrening/førskoletrening, og smørelunsj. De er og med på fellessamling/utelek sammen med de andre barna.