Nytt :)

 

Hver tirsdag har vi grupper på tvers av alle avdelinger. Mens noen går tur, er det noen som har forming/kunst/sang, eller det kan være lekegrupper med 1 åringene.

Blåmann (førskolebarna) dra ut på tur stort sett hver dag, unntatt fredagene. Da er de i barnehagen. Da har de gjerne grupper eller språktrening/førskoletrening, og smørelunsj. De er og med på fellessamling/utelek sammen med de andre barna.