Pris og betaling


  • Satser for foreldrebetaling er fastsatt til 11 innbetalinger pr. år.

Satser pr. 01.01.22 er:

100 % plass Kr. 3 135,- pr. mnd.

I tillegg kommer det kr. 200,- pr. barn til kost (melk, yoghurt, frukt, smørelunsj)

Det gis søskenmoderasjon etter kommunale satser.


Redusert betaling barnehage

Familier med lavere inntekt enn 607 750,-kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt.
Familier med 2-3 4- og 5-åringer som har vedtak om redusert foreldrebetaling og samlet årsinntekt som er lavere enn 583 650 kroner vil i tillegg få 20 timer gratis kjernetid.


Annet:

  • Einerhaugen Barnehage Ba er en privat, foreldre-eid barnehage organisert som et andelslag med begrenset ansvar. En plass tilsvarer 1 (en) andel, og 1 (en) andel er ikke ansvarlig for mer enn andelsbeløpet.
  • Andelsbeløpet er kr. 3 000,-. Denne andelen blir tilbakebetalt ved utmelding fra barnehagen i henhold til barnehagens vedtekter. Beløpet sees også på som et depositum.

Barnehagen beholder også eierandelen ved utmelding dersom familien har utestående foreldrebetaling el. l hos oss.

  • Det er en forutsetning at foresatte deltar på barnehagens Generalforsamling og stiller seg disponible for verv i styre og lignende
  • Einerhaugen Barnehage BA er offentlig godkjent og mottar statstilskudd.