Tirsdagsgrupper:

05.09.2019

Hver tirsdag har vi grupper på tvers av alle avdelinger. Mens noen går tur, er det noen som har forming/kunst/sang, eller det kan være lekegrupper med 1 åringene.