Turer med Blåmann :)

05.09.2019

Blåmann (førskolebarna) dra ut på tur stort sett hver dag, unntatt fredagene. Da er de i barnehagen. Da har de gjerne grupper eller språktrening/førskoletrening, og smørelunsj. De er og med på fellessamling/utelek sammen med de andre barna.

Mandager og onsdager er det som oftest med barn fra Rotrasleren, mens det tirsdager og torsdager er med barn fra Lyngtusleren.

Turen kan gå til Smøråsen, Hordnesskogen, Storrinden, Siljustøl, Fysak, Akvariet, Vil Vite mm. Ute på tur ser de etter dyrespor, fisker fisk og veldig ofte hører vi om både hoggorm, frosk og ørneparet. Et flott tilbud for de eldste barna- som vi er veldig stolte av :)